onze missie

 

ONZE MISSIE

De missie van DPC Thuiszorg gaat verder dan het verlenen van de essentiële zorg die u en uw naasten nodig hebben; wij verlenen zorg op een manier waarmee we niet alleen uw zelfrespect en waardigheid bewaken, maar uzelf en de mensen om u heen ook helpen om te genieten van een betere kwaliteit van leven vanuit het comfort van uw eigen huis.

Onze medewerkers vormen de hoeksteen van DPC Thuiszorg. Onze teamleden worden aangemoedigd om relaties op te bouwen op basis van oprecht respect en vertrouwen tussen cliënt en verzorgende. Dit maakt het partnerverband tussen cliënt en zorgverlener veel aangenamer en rijker dan een strikte verhouding van werkgever tot werknemer.


Het beproefde kwaliteitsbeleid van DPC Thuiszorg bestaat uit kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan onze cliënten, waarbij we als het ook maar enigszins mogelijk is uitgaan van hun eigen wensen en behoeften.

Onze volledige toewijding aan kwaliteit betekent vanzelfsprekend ook het continu evalueren en bijstellen van onze procedures en onze bedrijfsmatige en bestuurlijke aanpak om onverhoopte klachten of tekortkomingen tot een absoluut minimum te beperken.

Onze hele organisatie werkt als één team samen, van de hoogste leidinggevende tot de laatste medewerker in het veld. We streven ernaar om de doelmatigheid en vaardigheid van ons personeel op alle niveaus te blijven verbeteren, om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van de zorg en de diensten die we verlenen van het allerhoogste niveau blijft.